Aktuality

Vysokozdvižné vozíky Doosan pro Armádu ČR

Manipulační technika Doosan pro Škoda Transportation a.s.

Kvalitní nízkozdvižné a vysokozdvižné skladové vozíky Doosan

Hledáme obchodního zástupce a servisního technika

Doosan S – 7

Servis vysokozdvižných vozíků TAILIFT

JEDINEČNÁ AKČNÍ NABÍDKA - Paletizační vozík DOOSAN za 5.950,- Kč

Provádění STK u manipulačních vozíků každý rok

Prodlužte životnost pneumatik a šetřete tak své finance

Vysokozdvižný vozík Doosan DV 180 S-7

Vysokozdvižné vozíky dodané do společnosti METRANS a. s.

Společnost Doosan Infracore Co., Ltd, koupila společnost Bobcat Company

Doosan sponzoruje FC Viktoria Plzeň

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.