Bazar vysokozdvižných vozíků

Jungheinrich ERC212 - s plošinkou

Jungheinrich ERC212 - s plošinkou
rok výroby:2007
pohon:AKU
stav:velmi dobrý - najeto jen cca 13 000mth
nosnost:1 200kg
zdvih:cca 4 000mm
záruka:bez záruky
cena:65 000,-Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

DAEWOO G25E-3

DAEWOO G25E-3
rok výroby:2000
pohon:LPG
stav:Dobrý
nosnost:2 500kg
zdvih:3 230mm
záruka:bez záruky
cena:129 000,-Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.