Ruční paletizační vozík HPTA

Akční nabídka paletizačního vozíku vhodného do náročných provozů.


Klíčové vlastnosti:

  • kvalitní uzavřená hydraulická jednotka
  • polyuretanová kolečka, vzadu tandemová s nylonovými nájezdovými rolničkami
  • pogumované madlo oje
  • maznice namáhaných čepů
Nosnost: 2.500 kg
Zdvih vidlic: 200 mm
Délka vidlic: 1150 mm
Šířka vozíku: 540 mm
Záruka: 24 měsíců
Akční cena: 6 950 Kč + DPH
mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Poptávka

Zanechte nám svůj telefon, abychom s vámi mohli domluvit čas a způsob předání zboží.
V případě dotazů volejte
602 274 804
poptávka