Nová řada elektrických vysokozdvižných vozíků Doosan

Společnost Doosan představuje novou, již sedmou řadu vysokozdvižných vozíků. Jedná se o tříkolové a čtyřkolové elektrické (akumulátorové) vysokozdvižné vozíky. Nové vysokozdvižné vozíky disponují vynikajícím výkonem a vyznačují se perfektním ergonomickým zpracováním, které poskytne obsluze větší komfort a zvýší produktivitu práce.

Kabina vysokozdvižného vozíku Doosan series 7, má nový design, díky kterému poskytuje obsluze vozíku lepší výhled než vozíky předchozích řad. Nová manipulační technika se vyznačuje technickými novinkami, a novým stabilizačním systémem. Díky novému technickému řešení vozíků, se intervaly mezi jednotlivými servisními prohlídkami prodloužily a celkově se tak podílí na snížení nákladů na provoz vysokozdvižných vozíků.

doosan

Vozíky disponují nejnovějším AC elektrickým systémem, špičkovým výkonem a automatickou parkovací brzdou, která se aktivuje ve stoupáních nebo klesáních a to vždy při uvolnění „plynového“ pedálu nebo při opuštění sedadla řidiče. Vysokozdvižné vozíky jsou zcela voděodolné a jsou vhodné i pro venkovní použití. Vozíky mají uzavřené elektromotory s krytím IP43, uzavřené regulace s krytím IP65 a všechny elektrické rozvody s konektory, které jsou chráněny silikonovým těsněním proti vlhku, prachu, kapalinám a dalším nečistotám.

Hlavní předností nejnovějších vysokozdvižných vozíků je jejich vysoká bezpečnost. Vozíky umožňují vynikající výhled z místa řidiče. Ochranný rám řidiče je v podstatě jednoduchá ochranná mříž z ocelových zešikmených profilů, které zajišťují perfektní výhled všech stran a do výšky. Pro stoprocentní bezpečnost obsluhy jsou nové vozíky vybaveny systémem GSS (Guardian Stability Systém), který zajišťuje stabilitu a snižuje riziko překlopení vozíku v zatáčkách. Dále manipulační technika disponuje varovným systémem Low Battery Alarm, který upozorňuje na vybití baterie. Při 80% vybití baterie je vypnuto zvedání vidlic. Je to z bezpečnostních důvodů, proto, aby během manipulace s těžkým břemenem nedošlo k náhlému zastavení vozíku, ale přitom bylo možno dojet k nabíjecímu místu. Vozíky jsou vybaveny i dalšími výstražnými a varovnými systémy. V případě, že řidič vozíku opustí sedadlo, celý vozík se okamžitě zastaví a automaticky se odpojí hydraulický obvod zdvihu. Elektrické vysokozdvižné vozíky upozorňují řidiče na nezapnutý bezpečnostní pás a výstražný blikající signál na přístrojové desce upozorní řidiče na nízkou hladinu hydraulického oleje a dalších kapalin. Z místa řidiče přes grafický barevný displej, je možno zadat různé provozní hodnoty vozíku dle potřeby obsluhy.

Pokud vás nová řada vysokozdvižných vozíků Doosan zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme podrobnější informace, odpovíme na vaše dotazy nebo vám vozík ze sedmé řady předvedeme.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.