Nová řada vysokozdvižných vozíků Doosan 7-Série BT/BX

Leader na trhu ve výrobě vysokozdvižných vozíků - společnost Doosan zahájila výrobu nové řady elektrických vysokozdvižných vozíků 7-Series BT/BX. Jde o kompletně přepracovanou sedmou sérii vysokozdvižných vozíků, s cílem dosáhnout ještě bezpečnějších a o mnoho výkonnějších elektrických vysokozdvižných vozíků.

Doosan 7-Série BT/BX

Design elektrických vysokozdvižných vozíků navrhovala společnost State of the Art, která sídlí v Jižní Koreji. Nové vysokozdvižné vozíky Doosan představují razantní změnu v elektrickém výkonu.

Vysokozdvižné vozíky disponují zvýšenou kapacitou baterie a nejnovější technologií Fingertip, která zajistí bezpečnou a snadnou manipulaci, pomocí prstových ovladačů. Nové vysokozdvižné vozíky dále disponují automatickou elektrickou parkovací brzdou a moderním řídicím systémem. Vysokozdvižné vozíky mají nyní vyšší ochranu proti vniknutí vody a prachu. Z uživatelského hlediska je určitě příjemné nové LED bodové osvětlení, které dává více světla při nižší spotřebě energie. Další výhodou LED osvětlení je znatelně menší poruchovost a delší životnost LED diod.

Pro vyšší bezpečnost vysokozdvižných vozíků firma Doosan přepracovala zdvihové věže vysokozdvižných vozíků a vybavila vozíky panoramatickými zrcátky, čímž se zajistila lepší viditelnost skrz zdvihovou věž a zlepšil se výhled do všech stran.

Vysokozdvižné vozíky série 7 BT/BX jsou prakticky bezúdržbové. Vozíky jsou standardně vybaveny olejem chlazenými lamelovými brzdami a systémem Active Energy Control, který řídí regenerativní brzdění a dodává energii zpět do baterie. Jak už bylo zmíněno, nové vysokozdvižné vozíky jsou zdokonalené vozíky Big Truck a modely, které měli nosnost v rozsahu pouze 1,5 až 2 tuny jsou nyní k dispozici s nosností 2,2 až 3,5 tuny.

Paul Watson, generální manažer prodeje vysokozdvižných vozíků pro Velkou Británii, označuje novou řadu vysokozdvižných vozíků Doosan za skutečný pokrok v technologii.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.