Nová řada vysokozdvižných vozíků Doosan Big Trucks

Korejský gigant a celosvětově uznávaný profesionál ve výrobě vysokozdvižných vozících a manipulační techniky Doosan, v březnu tohoto roku poslal do výroby novou řadu vysokozdvižných vozíků Doosan Industrial Vehicle’s 7-Series Big Trucks.

Doosan Big Trucks

Jde o spolehlivé a zatím největší vysokozdvižné průmyslové vozíky značky Doosan. Sedmá řada průmyslových vozíků Big Truck přináší exkluzivní vysokozdvižné vozíky o hmotnosti v rozmezí 10 25 tun. Vysokozdvižné vozíky sedmé série představují unikátní kombinaci síly a výkonu.

Nové vysokozdvižné vozíky se vyrábí v závodu společnosti State of the Art, v Jižní Koreji. Průmyslové vozíky Doosan Industrial Vehicle’s 7-Series Big Trucks spolu s modely D100S-7 D250S-7 jsou ideální manipulační technikou do náročného průmyslového prostředí, včetně těžkého průmyslu, hornictví, stavebnictví a dřevařského průmyslu.

Vozíky disponují silným a tuhým rámem podvozku. Precizní zpracování vysokozdvižných vozíků potvrzuje i celokovovou konstrukci zajišťující dlouhou životnost, na rozdíl od často používaného plastového designu. Doosan Big Trucks Nová řada vysokozdvižných vozíků je vybavena novou naklápěcí kabinou Zeus, ze které má řidič 360ti stupňový výhled.

Celá sedmá řada je vybavená oceňovaným motorem Doosan G2, který splňuje nové přísné emisní normy a předpisy Evropské unie. S použitím dieselového oxidačního katalyzátoru (DOC) a recirkulace výfukových plynů (EGR) se společnosti Doosan podařilo snížit spotřebu paliva motoru G2 o 23% ve srovnání s motory strojů stejné velikosti.

Vysokozdvižné průmyslové vozíky sedmé řady Doosan Industrial Vehicle’s 7-Series Big Trucks přináší novou revoluční koncepci spojující trvanlivost, inovaci, pohodlí obsluhy a jedinečnost s unikátními vlastnostmi motoru G2.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.