Paletizační vozík

Co je to paletizační vozík a jak je ovládán?

Paletizační vozík

Paletový neboli paletizační vozík je manipulační technika, která výrazně ulehčuje práci s manipulací nákladu uloženým na paletách. Paletový vozík je velmi oblíbená manipulační technika, která je v dnešní době standardem téměř každého skladu či obchodu. Pro pohodlnou a stabilní manipulaci s břemenem jsou paletové vozíky zhotoveny z kvalitního ocelového plechu s robustními vidlicemi a předními řídícími koly a zadními nosnými kolečky, které umožňují pohyb a zatáčení vozíku. Zdvih paletového vozíku se provádí mechanicky pohybem řídící oje přes hydraulickou pumpu. Manipulace s paletovým vozíkem jsou koordinovány ruční řídící ojí, na které je umístěna ovládací páčka vozíku, kterou obsluha vozíku náklad zdvihá nebo naopak spouští dolů. Na rozdíl od vysokozdvižných vozíků, ovládání paletového vozíku nevyžaduje žádné školení ani žádný speciální průkaz.

Druhy paletových vozíků

Paletové vozíky se na trhu vyskytují ve dvou různých modifikacích. Jedná se o paletový vozík ruční, neboli mechanický a paletový vozík elektrický.

Ruční paletový vozík

Ruční paletový vozík má oproti elektrickému vozíku obecně větší zastoupení. Ruční paletový vozík najde své uplatnění téměř v každém skladě, průmyslové výrobě nebo v obchodě, kde je potřeba manipulovat s nákladem na paletě. Výhodou ručního paletového vozíku je menší finanční náročnost při jeho pořizování. Naopak nevýhodou ručního paletového vozíku je vyšší fyzická náročnost při manipulaci.

Elektrický paletový vozík

Elektrický paletový vozík se na rozdíl od vozíku ručního vyplatí v provozech či skladech, kde se vozík často využívá nebo se manipuluje na delší vzdálenosti. Elektrický vozík je sice oproti vozíku mechanickém finančně náročnější na pořízení, ale při manipulaci je vynaloženo minimální množství energie.

Paletizační vozík DOOSAN

Dovolte, abychom Vám jménem společnosti DW Forklift představili akční nabídku v podobě vysokozdvižného paletizačního vozíku značky DOOSAN. Vozík disponuje kvalitní hydraulickou jednotkou, pogumovaným madlem oje, vidlicemi v délce 1 150 mm, šířce 520 mm a nosnosti 2 500 kg. Využijte jedinečné nabídky naší společnosti DW Forklift a pořiďte si u nás nový paletový vozík DOOSAN typ HPT 25 R2.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.