Použité vysokozdvižné vozíky

Kdy sáhnout po vysokozdvižném vozíku z bazaru?

Použité vysokozdvižné vozíky

Na českém trhu jsou ojeté vysokozdvižné vozíky velmi populární. Vysokozdvižné vozíky jsou nezbytným vybavením tam, kde se manipuluje s materiálem uloženým především na paletách ať už v logistických centrech, ve skladech v průmyslu nebo ve stavebnictví. Nákup ojetého vozíku je ekonomickým řešením při potřebě kvalitní a cenově dostupné manipulační techniky. Pořízení nového vysokozdvižného vozíku se bezesporu vyplatí, pokud firma disponuje dostatkem finančních prostředků a předpokládá časté a dlouholeté využití vysokozdvižného vozíku. Nákup vozíku z druhé ruky v bazaru vysokozdvižných vozíků je vhodnou alternativou, pro zájemce o manipulační techniku, který disponuje pouze omezenou finanční hotovostí a hledá možnosti, jak uspořit a přitom získat kvalitní vysokozdvižný vozík za dobrou cenu. Ojetý vysokozdvižný vozík je také vhodnou investicí pro provozy, ve kterých není vysokozdvižný vozík každodenně využívaný. Vysokozdvižný vozík z bazaru by měl uživatelům poskytnout plnou funkčnost a dobrý technický stav za výhodnou cenu.

Kritéria výběru ojetého vysokozdvižného vozíku

Použité vysokozdvižné vozíky

Při nákupu vysokozdvižného vozíku (případně manipulační techniky), ať už nového nebo vozíku z druhé ruky, je důležité stanovit si parametry, podle kterých pak následovně budeme vozík vybírat. Mezi hlavní parametry, které budou ovlivňovat finální výběr vysokozdvižného vozíku, patří jeho nosnost a výška zdvihu vidlic. U hodnocení nosnosti vysokozdvižného vozíku záleží na plánovaném využití vozíku. Nosnost vozíku vybíráme dle hmotnosti zvedaného břemene a na výšce, do které budeme břemeno zdvihat. Dalším důležitým parametrem, na který bychom měli brát zřetel, je, jak budou vypadat prostory, ve kterých se vysokozdvižný vozík bude pohybovat. Pokud počítáme do budoucna s nutností pravidelné manipulace s břemenem ve stísněných prostorách, vybereme si vozík s odpovídajícími rozměry a vlastnostmi. Pokud se rozhodneme pro koupi vysokozdvižného vozíku z druhé ruky, měli bychom věnovat také velikou pozornost technickému stavu vozíku.

Kde pořídit kvalitní ojetý vysokozdvižný vozík?

Při nákupu ojetého vysokozdvižného vozíku je nezbytné vybrat si prověřeného prodejce. Na trhu působí celá řada prodejců ojetých vozíku a zdaleka ne každý z nich je spolehlivý. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti použité manipulační techniky je naše společnost schopna nabídnout použité vozíky i s nadstandardní záruční dobou, což nebývá obvyklé. Jednou z možností, kde pořídit kvalitní vysokozdvižný vozík, je náš bazar vysokozdvižných vozíků DW Forklift s.r.o. Nabízíme ojeté vysokozdvižné vozíky v dobrém stavu od značek Daewoo, Doosan, Jungheinrich, Komatsu, TCM a dalších.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.