Revoluční motor Doosan Infracore’s G2

Doosan Infracore’s G2

Společnost Doosan v minulém roce 2014 vyvinula, nový a jak se zdá revoluční motor Doosan Infracore’s G2 pro vysokozdvižné vozíky a další manipulační techniku. Jde o vznětový motor zelené technologie, který splňuje přísné emisní normy EU a vyhrál cenu od uznávané britské asociace Forklift Truck. Motor G2 byl oceněn za přínos nové technologie v oblasti inovace, životního prostředí, ergonomie a bezpečnosti. Spolu s motorem Doosan Infracore G2 soupeřilo dalších šest motorů z konkurenčních společností, které byly na ocenění rovněž nominovány.

Motor Doosan Infracore G2 přináší novou non DPF technologii, která snižuje emise natolik, že již není potřeba filtru pevných částic (DPF). Motor G2 byl také vybrán korejskou federací Korean Federation of Mechanical Engineering Societies (KAMES) jako jeden z „10 Mechanické technologie roku“, což vedlo k rozhodnutí, že motory G2 budou také namontovány do manipulační techniky a stavebních strojů Bobcat.

Motory Doosan Infracore G2 byly použity pro sedmou řadu vysokozdvižných vozíků Big Truck značky Doosan. Jedná se o velké průmyslové vysokozdvižné vozíky o hmotnosti 10-16 tun, které jsou vhodné do náročného průmyslového prostředí.

Velkou předností motoru Doosan Infracore G2 je použití dieselového oxidačního katalyzátoru (DOC) a recirkulace výfukových plynů (EGR), které vede k celkově nižší spotřebě paliva, což uživatelé velkých vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky jistě ocení.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.