Ručně vedené elektrické nízkozdvižné vozíky

Účel elektrických nízkozdvižných vozíků

Ručně vedené elektrické nízkozdvižné vozíky

Vedle celé řady druhů vozíků a další manipulační techniky určené pro manipulaci s nákladem existují i ručně vedené nízkozdvižné vozíky. Ručně vedené nízkozdvižné vozíky bývají z pravidla vybaveny elektrickým motorem, protože jsou určeny především pro práci v uzavřených prostorách s rovným a pevným povrchem. Elektrický pohon je zcela ideální pro práci v interiéru, je tichý a neuvolňuje do ovzduší škodlivé emise.

Ručně vedené nízkozdvižné vozíky zcela zřetelně ulehčují manipulaci s nákladem, především ve stísněných uličkách a mezi regály. Nízkozdvižné vozíky disponují mimořádnými manévrovacími schopnostmi a možností zdvihu nákladu. Zdvih ručně vedeného nízkozdvižného vozíku však bývá jen několik centimetrů. Proto své využití nejčastěji nachází v přemisťování paletovaného materiálu. Pro stohování zboží jsou pak určeny vysokozdvižné ručně vedené vozíky.

Dělení ručně vedených nízkozdvižných vozíků

Ručně vedené nízkozdvižné vozíky lze rozdělit podle typu obsluhy do následujících skupin. Jde o ručně vedené nízkozdvižné vozíky s chodící obsluhou, nízkozdvižné vozíky se sedící obsluhou a vozíky se stojící obsluhou, které disponují plošinou pro řidiče.

Ručně vedené elektrické nízkozdvižné vozíky jsou vyráběny v řadě většinou s nosností do 3000 kg.

Pojmy z oblasti nízkozdvižných vozíků

Při výběru ručně vedeného nízkozdvižného vozíku je dobré znát několik následujících odborných termínů, převzatých z anglického jazyka. Jedná se o pojem platform, inox, sideshift a heavy series. Platform je plošina pro jizdu řidiče. Inox znamená nerezové provedení. Sideshift znamená boční posuv vidlic. A pojmem heavy series se míní vozík do těžkých a náročných provozů.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.