Ručně vedené vysokozdvižné vozíky

Uplatnění ručně vedených elektrických vozíků

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky mají své uplatnění stejně jako čelní vysokozdvižné vozíky ve skladech, kde jsou výtečnými pomocníky při stohování, zakládání palet do regálů a manévrování s paletami se zbožím. Rozdíl mezi ručně vedenými vysokozdvižnými vozíky a čelními vysokozdvižnými vozíky je ten, že ručně vedené vysokozdvižné vozíky jsou určené především pro manipulaci se zbožím ve stísněných, uzavřených prostorách s rovným a pevným povrchem. Proto jsou také ručně vedené vysokozdvižné vozíky vybaveny elektrickými pohony pojezdu a zdvihu, které zajišťují tichý chod a udržují čisté pracovní ovzduší bez emisí.

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky jsou v současné době velmi populární a oblíbené především pro nižší náklady oproti ostatním vysokozdvižným vozíkům, pro výbornou manévrovatelnost s nákladem mezi regály a ve stísněných prostorech, jednoduché ovládání vozíků pomocí řídící oje.

Dělení ručně vedených vysokozdvižných vozíků

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky je možné rozdělit do tří skupin podle způsobu ovládání. Jedná se o ručně vedený vysokozdvižný vozík s chodící, stojící a sedící obsluhou. Co se týče nosnosti a zdvihu ručně vedených vysokozdvižných vozíků, nosnost obvykle sahá až do 2000 kg a zdvih vidlic vozíků až do 5500 mm.

Pojmy z oblasti ručně vedených vozíků

V souvislosti s ručně vedenými vysokozdvižnými vozíky se často vyskytují pojmy jako platform, initial lift a inox. Platform je plošina pro spolujízdu řidiče. Initial lift znamená pozdvih vidlic a pojmem inox se míní nerezové provedení.

Kde kvalitní ručně vedený vysokozdvižný vozík pořídit?

Objednejte si svůj ručně vedený elektrický vozík přímo u nás, u společnosti DW Forklift s.r.o. Pokud si nejste ve výběru vysokozdvižného vozíku jistí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme!

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.