Sedačky do vysokozdvižných vozíků

Výběr sedačky řidiče

Při výběru vysokozdvižného vozíku, stavebního stroje nebo jiné manipulační techniky jsou preference uživatelů kladeny především na samotný výkon manipulačního stroje nebo kvalitu pneumatik. Mnohdy ve výběrovém procesu té pravé vysokozdvižné techniky bývá opomínán typ a kvalita sedačky. Typ sedačky vybíráme k odpovídajícímu typu vysokozdvižného vozíku nebo jiné manipulační technice a časové náročnosti provozu s daným strojem. Kvalitní sedačku vysokozdvižného vozíku ocení především pracovníci v provozech, které vyžadují nepřetržitou práci s manipulační technikou.

Základní výbava sedačky řidiče

Mezi základní výbavu sedačky do vysokozdvižných vozíků a zemních stavebních strojů obvykle patří Sedačkamechanicky odpružená sedačka s hydraulickým tlumičem, zdvih pérování, který ve většině případu dosahuje až 60 mm a lze jej nastavit dle hmotnosti řidiče od 50 do 130 kg. Sedačka v základní výbavě často disponuje podélným nastavením 15 až 150 mm a nastavitelným sklonem zádové opěrky v rozsahu přibližně .

Druhy čalounění sedaček a doplňující prvky

Povrch sedaček do vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky bývá potahován různými druhy materiálů. Jedná se například o koženkové čalounění, čalounění PVC nebo otěru odolné látkové čalounění. Sedačky do vysokozdvižných strojů se vyskytují i v různých variantách jako je sedačka s bezpečnostním pásem, se spínačem zapnutí bezpečnostního pásu, se sedačkovým spínačem, nebo s loketními opěrkami. Pokud daná sedačka do vysokozdvižného vozíku tyto prvky neobsahuje, je možné si doplňující prvky dokoupit.

Kde sedačku pořídit?

U některých sedaček existuje pravděpodobnost, že jejich životnost nedosáhne životnosti vysokozdvižného vozíku nebo sedačka od výrobce manipulační techniky přestane uživateli vyhovovat. Proto bychom si Vám dovolili jménem naší společnosti DW Forklift s.r.o. nabídnout pohodlné sedačky vysoké kvality značky Grammer. Námi nabízené sedačky najdete na našem webu, v kategorii Náhradní díly.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.