Vysokozdvižné vozíky DOOSAN modely BR14JW-7 a BR16JW-7 v provedení Reach Truck

Vysokozdvižné vozíky Doosan modely BR14JW-7 a BR16JW-7 v provedení Reach Truck z produkce jihokorejského konsorcia Doosan Group patří k tomu nejlepšímu, co současný trh s vysokozdvižnými vozíky nabízí.

Tyto vysokozdvižné elektrické vozíky pohání výkonné asynchronní střídavé AC elektromotory s regulátory otáček, což umožňuje zlepšit ovládání a flexibilitu vozíků za různých podmínek. Elektromotory jsou robustní konstrukce a vykazují vysokou spolehlivost. Vozíky je možno díky elektrickému pohonu využít v uzavřených, nevětratelných skladech, a při manipulaci se zbožím v potravinářských a farmaceutických provozech.

Doosan BR14JW-7 a BR16JW-7

Vozíky mají simultánní hydraulické řízení, které umožňuje ve stejném okamžiku zdvihat břemeno a současně vysouvat zdvihovou věž vřed, čímž se zkracuje čas při manipulaci, zvyšuje se produktivita práce a v konečném důsledku se snižují i náklady.

Řidič má o provozních stavech vysokozdvižného vozíku dokonalý přehled díky propracovanému barevnému grafickému displeji. Vozíky využívají nejmodernější technologie z oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatického řízení a je možné vytvářet a přizpůsobovat program pro obsluhu vozíku. Obsluha si může přes displej nastavit vlastní hodnoty jízdních vlastností vozíku, jako např. maximální rychlost, zrychlení, brzdný účinek, maximální rychlost zdvihání břemene, nebo citlivost řízení.

Mezi velmi ceněné vlastnosti vozíků patří jejich vynikající stabilita, která je daná přesným zpracováním zdvihové věže a nosné desky. Parametry vozíků splňují současné přísné požadavky kladené na vysokozdvižné vozíky. Chod vozíků vykazuje nižší hlučnost a manipulace s nákladem je bezpečnější.

Vysokozdvižné elektrické vozíky Doosan BR14JW-7 a Doosan BR16JW-7 patří do kategorie středně velkých vozíků a mají rozsáhlé využití především v oblasti skladování a logistiky.

Základní parametry vozíků

Oba typy vozíků mají v mnoha ohledech shodné parametry, hlavní rozdíl spočívá v odlišných hodnotách jmenovité nosnosti. Jmenovitá nosnost vozíku Doosan BR14JW-7 je 1400 kg, u typu Doosan BR16JW-7 je nosnost 1600 kg. Těžiště mají oba vozíky ve vzdálenosti 600 mm od nosné desky. Základní rozměry vozíků jsou 2185 x 1274 x 2491 mm (výška x šířka x délka). Výška zdvihu vidlic je až 9500 mm. Rychlost pojezdu je 12 km/hod a rychlost zdvihu je u obou typů shodně 420/600 mm/s. Vozíky lze vybavit přednastavením výšky zdvihu a snímací kamerou umístěnou na jeho vidlicích. Samozřejmostí je integrovaný boční posuv vidlic.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.