Jak vybrat vysokozdvižný vozík

Vybíráme dle určitých kritérií

vysokozdvižný vozík

Na trhu manipulační techniky je možné nalézt několik druhů vysokozdvižných vozíků. Každý má své přednosti a každý se hodí pro jiný druh práce a různou zátěž. Vysokozdvižné vozíky se nejčastěji člení podle těchto kritérií: nosnost vozíku, druh a typ pohonu, způsob manipulace, druh manipulovaného materiálu.

Při výběru vysokozdvižných vozíků musí být znám především účel, pro který bude vysokozdvižný vozík používán a také prostor, ve kterém se manipulační technika bude pohybovat. Dle toho, je následovně možné určit druh, typ a nosnost vozíku. Dle obsluhy můžeme zvolit vozík čelní, boční nebo Reach Truck se sedícím řidičem, ručně vedený vozík s plošinou pro spolujízdu řidiče nebo bez plošiny.

Výběr podle účelu a nosnosti

vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižné vozíky vybíráme s ohledem na druh manipulace, typ manipulovaného břemene, prostorového využití, stavu pojezdových ploch. Vozíky se spalovacími motory se používají především na venkovních plochách. Čelní elektrické vozíky jsou určeny hlavně do vnitřních prostor – skladových hal, pro převážení skladovaného materiálu na větší vzdálenosti. Pro převážení europalet na kratší vzdálenosti se využívají ručně vedené nízkozdvižné vozíky. Pro zakládání palet do regálů nebo stohování palet na sebe, se používají vysokozdvižné ručně vedené vozíky. Obě varianty mohou být vybaveny pevnou nebo sklopnou stupačkou pro spolujízdu řidiče.

Výběr podle pohonu

Důležitým kritériem, kterým se při výběru vysokozdvižné techniky řídíme, je druh pohonu. Obecně nejpoužívanějším pohonem u vysokozdvižných vozíků je spalovací dieselový motor. Dieselové vysokozdvižné vozíky jsou určené především do venkovních prostor.

V současné době je také velice oblíbeným pohonem u vysokozdvižných vozíků elektrický motor, který zajistí tichý chod šetrný k životnímu prostředí, který se hodí především do vnitřních prostor.

Provoz plynových vysokozdvižných vozíků je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí, ale před jeho použitím je potřeba zřídit speciální čerpací stanici nebo plynové hospodářství. Takže prvotní náklady mohou být vyšší.

Stále nevíte, jaká manipulační technika je pro Vás ta pravá?

Pokud si stále nejste jistí, jaká manipulační technika by byla vhodná pro Váš provoz, neváhejte se obrátit na naši společnost DW Forklift. Rádi s Vámi vybereme ten pravý vysokozdvižný vozík.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.