Manipulační technika DOOSAN

Společnost DW Forklift nabízí bohatý sortiment vysokozdvižných vozíku i skladové manipulační technikyruční paletizační vozíky, ručně vedené nízkozdvižné vozíky i vysokozdvižné vozíky s manuálním i elektrickým pohonem.

Z oblasti vysokozdvižných vozíků nabízíme vozíky elektrické, dieselové a plynové, případně s kombinovaným pohonem benzin-plyn.

Fotogalerie:

Ovládání hydraulických funkcí
pomocí minipáček
Ovládání hydraulických funkcí pomocí minipáček
Olejem chlazené lamelové brzdy
Olejem chlazené lamelové brzdy

Ovládání hydraulických funkcí pomocí minipáček
Prstové ovládání hydraulických funkcí
Prstové ovládání hydraulických funkcíCertifikát ochrany životního prostředí

D 160 S-5 , nosnost 16.000 kg, pohon diesel
D 160 S-5
B 16 R-5 , nosnost 1.600 kg, pohon AC-elektro
B 16 R-5
G 70 S-5 , nosnost 7.000 kg, pohon plyn i diesel
B 25 X-7 , nosnost 3.500 kg, pohon AC-elektro
BR 20 J, Reach Truck nosnost 2.000 kg, pohon AC-elektro
BR 20 J
D 18 S-5 , nosnost 1.750 kg, pohon diesel
D 18 S-5

Řada 7

B20TX-7 , nosnost 2.000 kg, pohon AC-elektro
B20TX-7
B25X-7 , nosnost 3.500 kg, pohon AC-elektro
B25X-7
D25S-7 , nosnost 3.500 kg, pohon diesel
D25S-7
D45S-7 , nosnost 5.500 kg, pohon diesel
D45S-7
D70S-7 , nosnost 9.000 kg, pohon diesel
D70S-7
D160S-7 , nosnost 16.000 kg, pohon diesel
D160S-7
DV 250S-7 , nosnost 25.000 kg, pohon diesel
DV 250S-7
G25N-7 , nosnost 3.500 kg, pohon plyn
G25N-7
G70S-7 , nosnost 7.000 kg, pohon plyn
G70S-7

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.