Bazar vysokozdvižných vozíků

Jungheinrich EFG 215

Jungheinrich EFG 215
rok výroby:2015
pohon:elektro
stav:velmi dobrý
nosnost:1.500 kg
zdvih:4640 mm triplex
záruka:bez záruky
cena:199.000,- Kč
možnost pronájmu:ano
mám zájem

Komatsu typ FD 40 T-8

Komatsu typ FD 40 T-8
rok výroby:2005
pohon:diesel
stav:dobrý
nosnost:4000 kg/600 mm
zdvih:3000 mm, duplex
záruka:bez záruky
cena:169.000,- Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

Still typ EXU-S22

Still typ EXU-S22
rok výroby:2012
pohon:elektro
stav:dobrý
nosnost:2200 kg/600 mm
zdvih:130 mm
záruka:bez záruky
cena:79.000,- Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

Doosan typ D 25 S-5

Doosan typ D 25 S-5
rok výroby:2007
pohon:diesel
stav:dobrý
nosnost:2500 kg/500 mm
zdvih:3230 mm, duplex
záruka:bez záruky
cena:229.000,- Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

Doosan typ D 35 C-7

Doosan typ D 35 C-7
rok výroby:2020
pohon:diesel
stav:výborný
nosnost:3500 kg/500 mm
zdvih:3000 mm, duplex
záruka:6 měsíců, 600 Mth
cena:399.000,- Kč + DPH
možnost pronájmu:ano
mám zájem

Jungheinrich DFG 40 CK

Jungheinrich DFG 40 CK
rok výroby:2003
pohon:diesel
stav:velmi dobrý
nosnost:4.000 kg/500 mm
zdvih:3550 mm STD
záruka:bez záruky
cena:349.000,- Kč
možnost pronájmu:ano
mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.