Výhody a nevýhody pohonů vysokozdvižných vozíků

Elektrické vysokozdvižné vozíky

vysokozdvižný vozík

Elektrické vysokozdvižné vozíky se hodí do provozu, kde je kladen důraz na čistotu. Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou oblíbené především v uzavřených prostorech pro jejich tichý a bezemisní chod. Elektrický pohon se zpravidla používá u vysokozdvižných vozíků do nosnosti 5 tun. Velmi často je využíván u ručně vedených nízko a vysokozdvižných vozíků.

Mezi výhody elektrického pohonu patří: lepší manévrovatelnost u tříkolových vozíků, snadné ovládání, vyšší životnost, nízké provozní náklady, jednoduchá konstrukce, lepší ochrana v prašném prostředí, tichý chod a bezemisní provoz.

K nevýhodám elektrického pohonu patří: vyšší pořizovací náklady, menší výkon hnacích motorů, nižší produktivita práce v nepřetržitých provozech, omezený akční rádius a vyšší investice na pořízení nabíjecí stanice a nové trakční baterie. Vozíky vyžadují kvalitní pojezdové plochy.

Plynové vysokozdvižné vozíky

vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižné vozíky poháněné LPG jsou vhodné k použití jak ve venkovních tak i v uzavřených větraných prostorách. Plynový pohon se většinou používá u vysokozdvižné techniky s nosností do 7 tun.

Výhody plynového vysokozdvižného vozíků jsou: nízká cena LPG, výkon v průběhu práce neklesá, ekologický provoz, univerzální použití, bezpečnost a pohodlí. Pořizovací ceny vozíků s vyšší nosností jsou výrazně nižší oproti vozíkům dieselovým.

Nevýhodou plynového vysokozdvižného vozíku je:
Při absenci plnící stanice na LPG je nutné vytvořit zásobu plynových lahví, možné problémy s provozem při použití jiného plynu než je propan pro technické využití.

Dieselové vysokozdvižné vozíky

Dieselový pohon je celkově nejčastěji používaným u manipulačních a pracovních strojů vůbec. Dieselové vysokozdvižné vozíky jsou určené především do otevřených prostor, protože při jejich používání vznikají nebezpečné látky.

Výhody dieselového vysokozdvižného vozíku jsou: výkon vozíku během práce neklesá, vysoká nosnost vysokozdvižného vozíku a jednodušší údržba.

Nevýhodami dieselových vozíků jsou: nešetrnost k životnímu prostředí, dražší provoz, nevhodnost používání dieselových vozíků v prostorách, kde je kladen důraz na čistotu a větší hlučnost. Pro vozíky s vyšší nosností je povinnost splnit emisní limit Euro III B, což výrazně zvyšuje pořizovací cenu vozíku oproti vozíkům na LPG.

Stále váháte jaký druh pohonu zvolit?

Rozhodování při výběru vysokozdvižné techniky se většinou nevyplácí urychlovat. Proto pokud si nejste jistí jaký typ pohonu při výběru manipulační techniky zvolit, obraťte se na naši společnost DW Forklift. Rádi s Vámi vybereme manipulační stroj, který bude vhodný k Vašemu provozu.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.