Využití vysokozdvižných vozíků

Vysokozdvižný vozík nebo chcete-li, ještěrka je v dnešní době takřka nenahraditelný manipulační stroj. Vysokozdvižné vozíky a ostatní manipulační technika je obecně nejvíce využívaná v logistických centrech, průmyslových podnicích, stavebnictví a ve skladových prostorách. Samotnou oblast využití vysokozdvižných vozíků určuje jejich vybavení.

Základní vybavení vysokozdvižného vozíků

ilustrace

Mezi základní vybavení vysokozdvižných vozíků patří boční posuv vidlic. Další doplňky, vybavení a přídavná zařízení pak mohou vysokozdvižný vozík tak, aby vyhovoval v provozech různých oblastí průmyslové činnosti.

Čelně výsuvné vidlice u vozíku Reach Truck najdou svoje uplatnění především ve stísněných prostorách. Z důvodu lepší manipulace se tak u vysokozdvižných vozíků tohoto typu můžeme setkat s pootočenou sedačkou řidiče, a to kolmo na směr jízdy.

Hydraulicky roztažitelné vidlice se využívají hlavně pro manipulaci s dlouhým nákladem, jako jsou ocelové profily, řezivo, trubky nebo tyče.

Vysokozdvižný vozík pro manipulaci se zbožím na paletách

Nejčastějším vybavením vysokozdvižných vozíků bývají různé typy paletových vidlic. Vysokozdvižný vozík vybaven paletovými vidlicemi je určen k manipulaci zboží, které je umístěno na paletách.

Vysokozdvižný vozík pro silniční údržbu

Pokud je vysokozdvižný vozík vybaven nakládací lžící, radlicí na sníh nebo zametacím kartáčem, jde o techniku vhodnou do oblasti technických služeb.

Vysokozdvižný vozík pro manipulaci se sudy

Zařízení pro skladování a manipulaci se sudy nejvíce ocení oblast technických služeb, průmyslové podniky, případně i stavební firmy. Jedná se především o mobilní sklady olejů, mobilní vany na skladování sudů, otočná zařízení na sudy, závěsné háky na přenášení sudů, kleště na přepravu sudů, vyklápěcí zařízení na bezpečné vyprazdňování sudů, palety na skladování a přepravu a přepravní klece na manipulaci a skladování tlakových lahví.

Vysokozdvižný vozík jako malý jeřáb

Čím více má vysokozdvižný vozík příslušenství, tím širší je jeho oblast využití. Z této oblasti příslušenství pro vysokozdvižný vozík jsou k dispozici jeřábova ramena, otočná zařízení a nosné trny.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.