Nízkozdvižné a vysokozdvižné skladové vozíky DOOSAN

Paletové vozíky

Vysokozdvižné vozíky

LEDS 10 C nosnost 1.000 kg, zdvih 1.7 - 3.5 m mám zájem
LEDS 14 C nosnost 1.400 kg, zdvih 1.7 - 3.2 m mám zájem
LEDS 16 C nosnost 1.600 kg, zdvih 1.7 - 2.4 m mám zájem
LEDS 14 nosnost 1.400 kg, zdvih 1.7 - 3.2 m mám zájem
LEDS 20 nosnost 2.000 kg, zdvih 2.8 - 5.4 m mám zájem
LEDS 16 IP nosnost 1.600 kg, zdvih 2.8 - 4.7 m mám zájem
LEFD 12,5/20 nosnost 1.250 - 2.000 kg, zdvih 1.7 m mám zájem
LEKH 20 nosnost 2.600 kg mám zájem
LES 75 S "MINI DONKEY" nosnost 7.500 kg mám zájem
LEHF 75 D "DONKEY" nosnost 7.500 kg mám zájem
Výtah nosnost 7.000 kg, zdvih 0.8 - 6.0 m mám zájem
16-ft ETV nosnost 7.000 kg, zdvih 12 m mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.