Výhodné Lithium-iontové vysokozdvižné vozíky EP

Důležité parametry Li-Ion vozíku

  • Stejný podvozek a jednoduchá technologie jako vozík IC
  • Velká kola a velká výška zdvihu
  • 100% flexibilita v interiéru i venku
  • Možnost snadného nabíjení a telematiky
  • Snižte své náklady na energii o 80%

Výhody li-Ion technologie

  • Vysoce výkonné energetické šlánky nabízí rychlé nabíjení a snadnou údržbu
  • Dlouhá výdrž bezúdržbových lithium iontových baterií
  • Bez starostí s údržbou, bez nákladů na palivo

EFL 302

Lithium-iontový vysokozdvižný vozík, který odpovídá potřebám provozovatelů vozíků IC

EFL 181 Li-iontový vysokozdvižný vozík s dobrou manévrovatelností s nosností 1.8t
Snadné použití díky integrované nabíječce
mám zájem
EFL 302 Li-iontový vysokozdvižný vozík s nosností 3t s vlastnostmi klasického vysokozdvižného vozíku IC
mám zájem
Série L1 Výkonný skladový li-iontový vozík pro nakládku a vykládku
Větší Li-Ion baterie pro delší provoz a vyšší produktivitu
mám zájem
Série L2 Výkonný nákladní li-iontový vozík se zaměřením na ergonomii a produktivitu
Vysoký výkon pro větší prostory
mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.