kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Doosan - logo

DW Forklift s.r.o. - manipulační technika

Společnost DW Forklift s.r.o., která byla založena v roce 1994, je výhradním zástupcem jihokorejské firmy Doosan Infracore Co.Ltd. (dříve Daewoo Heavy Industries & Machinery Co.Ltd) pro Českou republiku.

Jihokorejská firma Doosan Infracore Co.Ltd. (dříve Daewoo) se zabývá výrobou vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky již od roku 1968. V tomto roce DHI&M Co. Ltd. zakoupila licenci americké firmy Caterpillar na výrobu vysokozdvižných vozíků.

Díky velmi rozšířené dealerské síti DAEWOO-DOOSAN je tato manipulační technika známa již po celém světě.

V loňském roce rozšířila firma DW Forklift sortiment o nabídku levných vysokozdvižných vozíků EP Equipment a doplnila i řadu terénních vozíků.

Společnost DW Forklift rovněž nabízí autorizovaný servis manipulační techniky.

Více o společnosti DW Forklift - výhradním zastoupení manipulační techniky DOOSAN