Běžné, střední a generální opravy

Běžné servisní zásahy se provádí přímo u jednotlivých zákazníků do 24 hodin od nahlášení závady.

Naše společnost provádí také střední a generální opravy tzv. výměnným způsobem, což má pro zákazníka nespornou výhodu v tom, že nemusí čekat na provedení střední a generální opravy a není nucen si pronajmout vysokozdvižný vozík po dobu opravy. Střední opravy provádíme výměnným způsobem za jednotlivé odpovídající agregáty pro shodné typy manipulační techniky. Cena takto provedené střední opravy závisí na druhu agregátu ( motor, převodovka, měnič, náprava, atd. ).

mám zájem

Vozík před generální opravou :

Vozík po generální opravě :

Vozík před generální opravou :

Vozík po generální opravě :

V případech provedení standardní generální opravy, je termín 3 týdny od podepsání smlouvy. Cena generální opravy se pohybuje již od 220.000,- Kč, dle vybavení vozíku. Na dobu generální opravy jsme schopni zákazníkům zapůjčit vysokozdvižný vozík odpovídajícího provedení.

Při provedení generální opravy výměnným způsobem se cena se pohybuje již od 245.000,- Kč, dle vybavení vozíku. Na takto generálkované vozíky poskytujeme nadstandardní záruční dobu v trvání 2 let nebo 2000 mth, tzn. Stejnou záruční dobu, jako na vozík nový.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.