Články

Připravili jsme pro Vás několik rad, tipů a informací z oblasti vysokozdvižné techniky. Jelikož manipulační technika, vysokozdvižné vozíky a stavební stroje nejsou zcela levnou záležitostí, je důležité nezanedbat některé náležitosti. Klíčovým bodem je správný výběr odpovídající vysokozdvižné techniky plánovanému účelu využití, proto je podstatné věnovat velkou pozornost výběru vysokozdvižné techniky. Druhým důležitým aspektem pro ušetření financí je podrobení vysokozdvižných vozíků pravidelným kontrolám.

V následujících článcích se dozvíte, jak vybrat ten nejlepší vysokozdvižný vozík, jaké druhy vysokozdvižných vozíků existují, k čemu slouží, jak je to se silniční technickou kontrolou u vysokozdvižných vozíků nebo zdali je povinností školit zaměstnance na práci s vysokozdvižnými vozíky a ostatní manipulační technikou.

Využití vysokozdvižných vozíků

Jak vybrat vysokozdvižný vozík

Výhody a nevýhody pohonů vysokozdvižných vozíků

Manipulační vozíky aneb co je dobré vědět

Vysokozdvižné vozíky Doosan

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky

Ručně vedené elektrické nízkozdvižné vozíky

Použité vysokozdvižné vozíky

Paletizační vozík

Sedačky do vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky

Jak prodloužit životnost vysokozdvižného vozíku?

Nová řada vysokozdvižných vozíků Doosan Big Trucks

Revoluční motor Doosan Infracore’s G2

Nová řada vysokozdvižných vozíků Doosan 7-Série BT/BX

Nová řada elektrických vysokozdvižných vozíků Doosan

Vysokozdvižné vozíky DOOSAN modely BR14JW-7 a BR16JW-7 v provedení Reach Truck

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.