Elektrické vysokozdvižné vozíky DOOSAN

Doosan B20TX-7

TŘÍKOLOVÉ A ČTYŘKOLOVÉ

Série 7, nosnost 1,5 - 3t
B13R-7, B15R-7, B16R-7
specifikace

mám zájem

Série 7, nosnost 1,5 - 2t
B15T-7, B18T-7
specifikace

mám zájem

Série 7, nosnost 1,6 - 3,5t
B16X-7, B18X-7, B20X-7, B25X-7, B30X-7 Plus, B35X-7 Plus
specifikace

mám zájem


Doosan B25X-7

REACH TRUCK

Série 7, nosnost 1,6t
BR16JW-7
specifikace

mám zájem


Doosan B25X-7

NOVINKA - série NS a NX

Elektrické vysokozdvižné vozíky Doosan ve variantě s Pb a Li-ion baterií.
nosnost 6 - 10t
specifikace B60NX
specifikace B80NS

mám zájem

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.