DW Forklift s.r.o.

Společnost DW Forklift s.r.o., která byla založena v roce 1994, je výhradním zástupcem jihokorejské firmy DOOSAN INFRACORE Co. Ltd, dříve DAEWOO HEAVY INDUSTRIES & MACHINERY Co. Ltd. pro Českou republiku. Tato jihokorejská firma se kromě jiných aktivit, zabývá výrobou vysokozdvižných vozíků a stavebních strojů již od roku 1968. V tomto roce DHI&M Co. Ltd. zakoupila licenci americké firmy Caterpillar na výrobu vysokozdvižných vozíků. Do roku 1997 byla část produkce distribuována dealerskou sítí pod značkou Caterpillar. V roce 1998 byly licenční závazky ukončeny a veškerá produkce, což činí cca 30.000 vysokozdvižných vozíků ročně, byla vyráběna výhradně pod značkou DAEWOO. Díky velmi rozšířené dealerské síti DAEWOO je tato technika známa již po celém světě.

Budova vedení společnosti Doosan Infracore v Seoulu :

V České a Slovenské republice vešla firma DAEWOO ve známost nejprve především díky automobilům a spotřební elektronice. V roce 2005 zakoupila 51 % akcií firmy Daewoo společnost Doosan Infracore Co. Ltd, která se tímto stala majoritním vlastníkem a proto nyní výrobky nesou její název. Málokdo ví, že firma DOOSAN vyrábí ve svých závodech v Asii, Evropě i v Americe také kromě zmíněných produktů i dieselové spalovací motory, železniční lokomotivy a vagóny, námořní lodě, zbraňové systémy včetně letadel a vrtulníků, obráběcí centra a další výrobky a díly pro strojírenství. Vysokozdvižné vozíky a stavební stroje se vyrábějí v závodě v Incheonu nedaleko Seoulu. V současné době jsou ve výrobním programu vozíky jak se spalovacími motory, tak i vozíky elektrické. Pokud se týká nosností, jsou vysokozdvižné vozíky DOOSAN vyráběny od nosnosti 1,25 t až do nosnosti 25 t.

Testování vozíku na klimatické změny:

Tak jako u ostatních výrobců je možno dodat vysokozdvižné vozíky ve výbavě dle přání a zvyklostí všech zákazníků. Distribuce vozíků je zabezpečována ze skladu v České republice, kam jsou vozíky průběžně dodávány přímo z Jižní Koree. Tento způsob distribuce zkracuje dodací lhůty k zákazníkům a eliminuje nevýhodu, doby dopravy oproti výrobcům z Evropy. Servisní zabezpečení je prováděno výhradně našim vlastním autorizovaným servisem manipulační techniky. Servisní středisko má veškeré technické a materiální zázemí, čímž je možné zabezpečit okamžitou reakci ze strany servisu, při případné závadě vozíku. Tato skutečnost je zvláště v dnešní době velice ceněna, protože většina našich zákazníků používá tuto manipulační techniku ve vícesměnných provozech a ve většině případů jsou odkázáni pouze na tuto techniku. Díky vynikající kvalitě a dostatečné robustnosti vysokozdvižných vozíků DOOSAN poskytuje naše společnost záruka 24 měsíců nebo 2000 motohodin. Tato záruční doba může být při podpisu Servisní smlouvy, prodloužena až na 5 let a 5000 mth a to pro všechny typy vysokozdvižných, bez ohledu na způsob a místo nasazení vozíku. V současné době jezdí u našich zákazníků přes 500 vysokozdvižných vozíků DOOSAN. Vynikající odezvou kvality těchto vozíků je to, že se k nám naši zákazníci vrací a pořizují si další vozíky DOOSAN, z čehož je patrno, že jsou spokojeni s kvalitou těchto výrobků a samozřejmě i se servisním zabezpečením. Pokud si uvědomíme, že naše společnost DW Forklift s.r.o. je na trhu v ČR již 19 let, domníváme se, že v obrovské konkurenci, která v současné době na našem trhu existuje, udělala firma velký kus práce. Věříme, že se značka DOOSAN bude dále dostávat do podvědomí lidí, jakožto solidní dodavatel manipulační techniky.

Veškerá technika, je důkladně testována ve výrobním závodě v Incheonu. Doosan Infracore Co. Ltd je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 a enviromantálního certifikátu ISO 14001.

 

Enviromentální certifikát :

 

Věříme, že Vás tato technika zaujme a jsme připraveni Vám podat podrobné technické informace na našich webových stránkách : http://www.dwforklift.cz, http://www.doosan.cz, e-mail : info@dwforklift.cz

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.