Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Plynové vysokozdvižné vozíky DOOSAN

Doosan Daewoo

TypNosnost
(t)
Těžiště
(mm)
Výkon motoru
(kW)
 
G 15 S-5 1,50 500 33,9 mám zájem
G 18 S-5 1,75 500 33,9 mám zájem
G 20 SC-5 2,00 500 33,9 mám zájem
G 20 G 2,00 500 46,2 mám zájem
G 25 G 2,50 500 46,2 mám zájem
G 30 G 3,00 500 46,2 mám zájem
G 20 P-7 2,00 500 49 mám zájem
G 25 P-7 2,50 500 49 mám zájem
G 30 P-7 3,00 500 49 mám zájem
G 33 P-7 3,25 500 49 mám zájem
G 35 C-7 3,50 500 49 mám zájem
G20N-7 2,00 500 46,8 mám zájem
G25N-7 2,50 500 46,8 mám zájem
G30N-7 3,00 500 46,8 mám zájem
G33N-7 3,25 500 46,8 mám zájem
G35NC-7 3,50 500 46,8 mám zájem
G 35 S-5 3,5 600 69 mám zájem
G 40 S-5 4,0 600 69 mám zájem
G 45 S-5 4,5 600 69 mám zájem
G 60 S-7 6,00 600 70 mám zájem
G 70 S-7 7,00 600 70 mám zájem

Doosan G25N-7

G 70 S-7

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.