Vysokozdvižné vozíky

Společnost DOOSAN INFRACORE Co. Ltd se zabývá výrobou vysokozdvižných vozíků již od roku 1968. Firma DW Forklift vám nabízí velmi široký sortiment těchto vysokozdvižných vozíků.

Tak jako u ostatních výrobců je možno dodat vysokozdvižné vozíky ve výbavě dle přání a zvyklostí všech zákazníků.

V současné době jsou ve výrobním programu vysokozdvižné vozíky jak se spalovacími motory, tak i vozíky elektrické. Pokud se týká nosností, jsou vysokozdvižné vozíky DOOSAN vyráběny od nosnosti 1,25 t až do nosnosti 25 t.


Ze sortimentu vysokodvižných vozíků nabízíme tyto typy:

Elektrické tříkolové (s pohonem zadního kola nebo předních kol) i čtyřkolové vysokozdvižné vozíky s nosností 1250 kg až 5000 kg a zdvihem až 6000 mm, skladové elektrické vozíky reach truck s nosností až 2500 kg a zdvihem až 9500 mm. Plynové vyskozdvižné vozíky s nosností až 7000 kg a zdvihem až 6000 mm a dieselové vysokozdvižné vozíky s nosností až 25000 kg a zdvihem až 6000 mm.

Nová řada dieselových vysokozdvižných vozíků s označením Doosan S – 7.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.