Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Vysokozdvižné vozíky

Společnost DOOSAN INFRACORE Co. Ltd se zabývá výrobou vysokozdvižných vozíků již od roku 1968. Firma DW Forklift vám nabízí velmi široký sortiment těchto vysokozdvižných vozíků.

Tak jako u ostatních výrobců je možno dodat vysokozdvižné vozíky ve výbavě dle přání a zvyklostí všech zákazníků.

V současné době jsou ve výrobním programu vysokozdvižné vozíky jak se spalovacími motory, tak i vozíky elektrické. Pokud se týká nosností, jsou vysokozdvižné vozíky DOOSAN vyráběny od nosnosti 1,25 t až do nosnosti 25 t.


Ze sortimentu vysokodvižných vozíků nabízíme tyto typy:

Elektrické tříkolové (s pohonem zadního kola nebo předních kol) i čtyřkolové vysokozdvižné vozíky s nosností 1250 kg až 5000 kg a zdvihem až 6000 mm, skladové elektrické vozíky reach truck s nosností až 2500 kg a zdvihem až 9500 mm. Plynové vyskozdvižné vozíky s nosností až 7000 kg a zdvihem až 6000 mm a dieselové vysokozdvižné vozíky s nosností až 25000 kg a zdvihem až 6000 mm.

Nová řada dieselových vysokozdvižných vozíků s označením Doosan S – 7.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.